Αποστολή-Στόχοι

/Αποστολή-Στόχοι
Αποστολή-Στόχοι2019-04-09T11:07:21+00:00

Αποστολή – Στόχοι

Αποστολή της Βιβλιοθήκης

Αποστολή της Βιβλιοθήκης μέσω της ανάπτυξης της συλλογής και των παρεχόμενων υπηρεσιών της, είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας για πληροφόρηση, στο μέτρο που αυτές έχουν σχέση με το πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος, τα ερευνητικά και ψυχαγωγικά ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών, φοιτητών και διοικητικών, καθώς και τα πολιτιστικά ενδιαφέροντα της ευρύτερης Κοινότητας.

Η σύγχρονη δυναμική των υπηρεσιών που αναπτύσσονται από τις βιβλιοθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν αφήνει ανεπηρέαστη τη Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ., η οποία παρακολουθεί συστηματικά ενώ παράλληλα συμμετέχει ενεργά και δυναμικά στις εξελίξεις. Οι υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. δεν περιορίζονται πλέον μόνο στο φυσικό της χώρο, καθώς πληθώρα πληροφοριών παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου όλο το 24ωρο σε καθημερινή βάση (24/7). Το εύρος των υπηρεσιών της επεκτείνεται διαρκώς αντοποκρινόμενη στις απαιτήσεις του ακαδημαϊκού της ρόλου, τόσο σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο, ως μία σύγχρονη και αξιόλογη πηγή πληροφόρησης, που απευθύνεται σε φοιτητές, εκπαιδευτικούς, καθώς επίσης επιστήμονες, ερευνητές κ.ά.

Η Βιβλιοθήκη στοχεύει στη:

Η Βιβλιοθήκη προσπαθεί να συνεισφέρει στην πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη και εξέλιξη των μελών του Ιδρύματος συλλέγοντας υλικό και πληροφορίες, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για άμεση πρόσβαση σε αυτό το υλικό και καθοδηγώντας στη χρήση του υλικού και των πληροφοριών που διατίθενται αλλά και στη χρήση υλικού και πληροφοριών από απομακρυσμένες πηγές.

Η Βιβλιοθήκη προσπαθεί να εξυπηρετήσει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των σπουδαστών και των εκπαιδευτικών του Ιδρύματος, τις πληροφοριακές ανάγκες των διοικητικών υπαλλήλων, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των εργασιών τους, καθώς και τις πληροφοριακές ανάγκες άλλων ερευνητικών, επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων.

Προβολή της συλλογής και των υπηρεσιών της τόσο στους χρήστες όσο και στους εν δυνάμει χρήστες.

Συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά Ιδρύματα και φορείς για τη διάδοση της πληροφορίας.