Δανεισμός-Διαδανεισμός

/Δανεισμός-Διαδανεισμός
Δανεισμός-Διαδανεισμός2019-04-09T19:37:08+00:00

Δανεισμός

Μέσω της υπηρεσίας “Δανεισμός” εξυπηρετούνται οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των σπουδαστών και εκπαιδευτικών του ιδρύματος, τις πληροφοριακές ανάγκες των διοικητικών υπαλλήλων, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των εργασιών τους, καθώς και τις πληροφοριακές ανάγκες άλλων ερευνητικών, επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων.

Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας μπορούν να δανείζονται μέχρι πέντε (5) τεκμήρια από οποιαδήποτε βιβλιοθήκη για διάστημα 15 ημερών.

Στοχεύοντας στη διαχρονική εξασφάλιση της δυνατότητας δανεισμού υλικού, σε κάθε περίπτωση που το ζητούμενο υλικό δε διατίθεται από τη βιβλιοθήκη μας, έχει αναπτυχθεί η υπηρεσία του Διαδανεισμού.

Διαδανεισμός

Η Υπηρεσία Διαδανεισμού παρέχει στους χρήστες της Βιβλιοθήκης τη δυνατότητα να μπορούν να προμηθεύονται βιβλία, τα οποία δεν υπάρχουν στη συλλογή της.

Δικαίωμα διαδανεισμού

Δικαίωμα διαδανεισμού έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες της βιβλιοθήκης που είναι μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης (φοιτητές, εκπαιδευτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό). 


Υλικό που μπορεί να ζητηθεί

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να παραγγείλουν βιβλία από άλλες ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην περίπτωση που αυτά δεν υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Για τον λόγο αυτό, πριν προχωρήσουν στην παραγγελία, πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης του ΑΤΕΙΘ (OPAC) για υλικό που τυχόν υπάρχει ήδη στη βιβλιοθήκη. Σε περίπτωση που το υλικό, που θα αναζητήσουν, δεν υπάρχει, το αναζητούν στο σύνολο των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων & των Βιβλιοθηκών τους μέσω του Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Τρόπος και χρόνος παραλαβής του υλικού

Ο χρόνος παραλαβής του βιβλίου κυμαίνεται από 2-7 ημέρες. Τα βιβλία επιστρέφονται στη βιβλιοθήκη μέσα στην προθεσμία που αυτή έχει ορίσει. Συνήθως, ο χρόνος διαδανεισμού ενός βιβλίου διαρκεί δέκα ημέρες και οι χρήστες μπορούν να αιτούνται μέχρι δύο βιβλία κάθε φορά.

Ανανεώσεις δανεισμού δε γίνονται. Οι χρήστες μπορούν να παραλάβουν τα βιβλία είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω ταχυμεταφοράς, αναλαμβάνοντας στην τελευταία περίπτωση το κόστος μεταφοράς(courier) του διαδανειζόμενου υλικού.

Υποχρεώσεις χρηστών

Οι χρήστες οφείλουν να γνωρίζουν τους όρους χρήσης της υπηρεσίας, να καλύπτουν το κόστος της υπηρεσίας, να συμπληρώνουν ορθώς και πλήρως τα βιβλιογραφικά στοιχεία των αιτημάτων τους και να τηρούν τους κανόνες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Το υλικό πρέπει να επιστρέφεται εμπρόθεσμα και στην κατάσταση που παραλήφθηκε στο προσωπικό της υπηρεσίας τις ώρες και μέρες λειτουργίας της.
Οι χρήστες των υπηρεσιών οφείλουν επίσης να χρησιμοποιούν το υλικό για μελέτη και έρευνα και γενικά όπως ορίζουν οι νόμοι περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/1993, Ν. 2819/1999, Ν.3049/2002 και Ν.3057/2002).

Η Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙΘ συμμετέχει με τη συλλογή της στο Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ). Κάθε Βιβλιοθήκη-μέλος του ΕΔΕΤΒ έχει πρόσβαση στον Εθνικό Συλλογικό Κατάλογο Επιστημονικών Περιοδικών (ΕΣΚΕΠ), υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Σήμερα, στον ΕΣΚΕΠ συμμετέχουν με τις συλλογές τους 189 βιβλιοθήκες που αριθμούν 100.243 τίτλους περιοδικών.

Τα μέλη της κοινότητας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, διδάσκοντες, φοιτητές και διοικητικό προσωπικό, έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης και ανάκτησης πληροφοριών από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά περιοδικά του ΕΣΚΕΠ, ενώ η εφαρμογή έχει επεκταθεί πλέον και σε επιμέρους σελίδες έντυπων και ηλεκτρονικών βιβλίων.

Συγκεκριμένα, ο Κατάλογος του ΕΣΚΕΠ, σε ένα φιλικό περιβάλλον για τον χρήστη παρέχει πληροφορίες:

Το αίτημα των χρηστών για ανάκτηση μιας πληροφορίας αποστέλλεται είτε με email στο τμήμα «Διαδανεισμού Άρθρων» είτε με προσωπική παρουσία στη Βιβλιοθήκη.

Η Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙΘ στη συνέχεια προωθεί την παραγγελία online στον ΕΣΚΕΠ, για λογαριασμό των χρηστών της, ενώ η Βιβλιοθήκη-μέλος, που κατέχει την πληροφορία, αποστέλλει εντός ολίγων ημερών το αντίγραφο της πληροφορίας που έχει αιτηθεί,

Ο χρήστης ενημερώνεται και λαμβάνει άμεσα από τη Βιβλιοθήκη με email το αντίγραφο της πληροφορίας που έχει αιτηθεί.

Αίτηση Διαδανεισμού

Εάν θέλετε να ξεκινήσετε τη διαδικασία διαδανεισμού, κατεβάστε την αίτηση διαδανεισμού που θα βρείτε εδώ, συμπληρώστε την και στη συνέχεια μπορείτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά με email στην αρμόδια βιβλιοθηκονόμο.