Εύδοξος

/Εύδοξος
Εύδοξος2019-01-18T13:22:43+00:00

Στo πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΤΕΙΘ παρέχεται η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων «Εύδοξος».

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη εκτελεί, μέσω της Υπηρεσίας του Ευδόξου, τις παραγγελίες νέων τίτλων, οι οποίοι έχουν επιλεγεί από το διδακτικό προσωπικό, προκειμένου να υποστηριχθεί το εκάστοτε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών όλων των τμημάτων των Σχολών του ΑΤΕΙΘ. Τα νέα βιβλία τοποθετούνται στην Συλλογή «Εύδοξος» και είναι διαθέσιμα για δανεισμό, πρωτίστως, στους φοιτητές που δεν συμμετέχουν στη δωρεάν διανομή συγγραμμάτων και, κατόπιν, σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Με βάση το διαθέσιμο κόστος της υπηρεσίας του Ευδόξου προς τη Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙΘ δίνεται ταυτόχρονα η δυνατότητα εμπλουτισμού της συλλογής με επιπλέον τίτλους, διαθέσιμους από τη Βάση Συγγραμμάτων του Ευδόξου.

Παράλληλα, η Κεντρική Βιβλιοθήκη (δανειστικό τμήμα) δέχεται επιστροφές βιβλίων του Ευδόξου, που παραδόθηκαν εσφαλμένα στους φοιτητές του Ιδρύματος. Τα συγγράμματα αναδιανέμονται στους φοιτητές, εφόσον είναι σε άριστη κατάσταση και η Βιβλιοθήκη τα έχει ήδη στη συλλογή της.