Ηλεκτρονικά περιοδικά

/Ηλεκτρονικά περιοδικά
Ηλεκτρονικά περιοδικά2019-04-09T11:18:50+00:00

Ξενόγλωσσα ηλεκτρονικά περιοδικά

Μέσω της διαδικτυακής πύλης του HEAL-Link τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΤΕΙΘ, μέλη ΔΕΠ, διοικητικό προσωπικό, φοιτητές, έχουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών περιοδικών ξένων εκδοτικών οίκων.

Η πρόσβαση στις συνδρομές του Συνδέσμου μπορεί να γίνει μέσω:

Ο έλεγχος πρόσβασης γίνεται με αναγνώριση ΙΡ διευθύνσεων απευθείας από τους εκδότες.

Επισημαίνεται ότι όταν η σύνδεση γίνεται από η/υ που βρίσκεται εντός του Ιδρύματος, η αναγνώριση της διεύθυνση IP γίνεται αυτόματα και η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των περιοδικών είναι άμεση. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η σύνδεση από η/υ που βρίσκεται εκτός Ιδρύματος, είναι απαραίτητη η σύνδεση με Open VPN που παρέχεται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου του ΑΤΕΙ.