Ιδρυματικό Αποθετήριο

/Ιδρυματικό Αποθετήριο
Ιδρυματικό Αποθετήριο2023-03-16T09:43:45+00:00

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο (ΙΑ) Ανοικτής Πρόσβασης είναι η υποδομή του ΔΙΠΑΕ για τη συγκέντρωση, οργάνωση, διαχείριση, διατήρηση και προβολή της πνευματικής παραγωγής του Ιδρύματος. Βάσει της Πολιτικής περιεχομένου και διαχείρισης του ΙΑ, τα τεκμήρια που κατατίθενται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, είναι απαραίτητο να έχουν παραχθεί από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και να έχουν επιστημονικό, ερευνητικό ή εκπαιδευτικό περιεχόμενο ή να είναι τεκμήρια πολιτιστικής κληρονομιάς, που έχουν κατατεθεί στη ΒΙΚΕΠ για διατήρηση και διάδοση.

Περιεχόμενο
Τα τεκμήρια προς κατάθεση μπορεί να είναι:
• πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες
• διδακτορικές διατριβές
• άρθρα δημοσιευμένα ή υπό δημοσίευση σε ελληνικά ή ξενόγλωσσα περιοδικά
• εισηγήσεις συνεδρίων
• αδημοσίευτες έρευνες
• αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων
• ηλεκτρονικά περιοδικά που εκδίδονται με ευθύνη μελών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
• κεφάλαια βιβλίων ή βιβλία
• σύνολα δεδομένων
• τεχνικές αναφορές-πατέντες
• τεκμήρια ήχου και εικόνας
• ψηφιοποιημένα τεκμήρια από τις συλλογές της Βιβλιοθήκης

Παρεχόμενες υπηρεσίες

• Απλή και σύνθετη αναζήτηση στο Εύρηκα!
• Προσωποποιημένες υπηρεσίες (επιπλέον δικαιώματα στις συλλογές, κλπ.)
• Πλοήγηση ανά συγγραφέα, τίτλο, θέμα και ημερομηνία
• Ανταλλαγή και πρόσβαση του επιστημονικού περιεχομένου

Δήλωση έγκρισης ηλεκτρονικής δημοσίευσης
Όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες του ΔΙ.ΠΑ.Ε., πριν την ορκωμοσία τους, οφείλουν να καταθέτουν τη διδακτορική εργασία τους αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (pdf σε usb stick) στο Ιδρυματικό Αποθετήριο, καθώς αντίστοιχα και όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές τη διπλωματική τους εργασία. Τα τεκμήρια που κατατίθενται είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από το δήλωση έγκρισης ηλεκτρονικής δημοσίευσης τους: ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΔΙΠΑΕ_ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (μέσω Mozilla Firefox)

Επίσης, Στο ΙΑ κατατίθενται επιλεκτικά πτυχιακές εργασίες προπτυχιακών φοιτητών, μόνον εφόσον είναι προτεινόμενες από τον επιβλέποντα καθηγητή. Τα τεκμήρια που κατατίθενται είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από τη δήλωση έγκρισης ηλεκτρονικής δημοσίευσής τους: ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΔΙΠΑΕ_ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ_ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (μέσω Mozilla Firefox)

Οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της παρουσίασης της μεταπτυχιακής/διδακτορικής εργασίας τους και γνωρίζουν το βαθμό τους, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν το αντίστοιχο έντυπο όπως δίνεται παραπάνω, το οποίο μαζί με το αρχείο της εργασίας τους σε ηλεκτρονική μορφή (pdf σε usb stick), θα το καταθέσουν στην Κεντρική Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης ή μπορούν να το στείλουν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη
Κεντρική Βιβλιοθήκη, Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 57400
Σίνδος Θεσσαλονίκη

Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τους προπτυχιακούς φοιτητές, μόνο σε περίπτωση που ο επιβλέπων καθηγητής προτείνει τη δημοσίευση της πτυχιακής εργασίας στο ΙΑ, λόγω επιστημονικού ενδιαφέροντος.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που σε μια πτυχιακή εργασία οι συγγραφείς είναι δύο ή και περισσότεροι φοιτητές, τότε το έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΔΙΠΑΕ_ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ_ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ» συμπληρώνεται ΜΟΝΟ μία φορά με τα ονόματα όλων των φοιτητών και υποβάλλεται ΜΟΝΟ ένα usb stick στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς.