Ηλεκτρονικά Μαθήματα (Moodle)

/Ηλεκτρονικά Μαθήματα (Moodle)
Ηλεκτρονικά Μαθήματα (Moodle)2023-11-14T10:36:14+00:00

Ηλεκτρονικά Μαθήματα (Moodle)

Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων είναι αρμόδια για την εκπαίδευση της ακαδημαϊκής κοινότητας στη διαχείριση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης ηλεκτρονικών μαθημάτων (moodle). Το έμπειρο προσωπικό της Βιβλιοθήκης συμβάλλει στην εξοικείωση των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού στη δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων, στον εμπλουτισμό τους με εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. αρχεία κειμένου/εικόνας/ήχου/βίντεο, παρουσιάσεις, λογιστικά φύλλα, αναφορές) και διαδραστικά εκπαιδευτικά εργαλεία (π.χ. βιβλίο διευθύνσεων, ημερολόγιο, ψηφιακή θυρίδα ανταλλαγής αρχείων, υπενθυμίσεις, βαθμολόγιο, blogs, forum συζητήσεων, ομάδες εργασίας, rss feeds, διαμόρφωση γραπτής αξιολόγησης). Παρέχει καθοδήγηση και τεχνική υποστήριξη σε όλα τα βήματα της διαδικασίας με εκπαιδευτικό υλικό, σεμινάρια, καθώς και με εξατομικευμένη εκπαίδευση.

Η Υπηρεσία είναι επίσης αρμόδια για την εκπαίδευση των φοιτητών στη διαχείριση του προσωπικού τους λογαριασμού (κωδικοί χρήσης, σύνδεση λογαριασμού με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εγγραφή στα μαθήματα, χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων).