Νησίδα Η/Υ

/Νησίδα Η/Υ
Νησίδα Η/Υ2019-04-09T10:58:20+00:00

Στο χώρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης υπάρχει νησίδα 13ων Η/Υ. Η νησίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το σύνολο των μελών του ΑΤΕΙΘ δηλαδή φοιτητές, εκπαιδευτικό προσωπικό, ερευνητές, μέλη ΔΕΠ και διοικητικό προσωπικό σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από εξωτερικούς χρήστες.

Ο βασικός σκοπός της νησίδας είναι να παρέχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω των Η/Υ για βιβλιογραφική αναζήτηση σε ηλεκτρονικές πηγές της βιβλιοθήκης και στο διαδίκτυο σε όσους θέλουν να επιτελέσουν ερευνητικό ή διδακτικό έργο.

Στη νησίδα Η/Υ δίνεται η δυνατότητα για:

  • Χρήση εφαρμογών επεξεργασίας κείμενου  ( Εφαρμογών Γραφείου π.χ. Open Office).
  • Χρήση  internet (web & email).
  • Χρήση mutlimedia εφαρμογών και εγγραφή CD-DVD.
  • Πρόσβαση στον Online δημόσιο κατάλογο (OPAC) της Βιβλιοθήκης.
  • Δυνατότητα εκπόνησης και συγγραφής μεμονωμένης εργασίας (π.χ. για πτυχιακές / μεταπτυχιακές εργασίες, έρευνα)

Επιπροσθέτως, υπάρχουν 3 Η/Υ αποκλειστικά για αναζήτηση στον Online Κατάλογο της  Βιβλιοθήκης – OPAC.