Πληροφοριακός Γραμματισμός

/Πληροφοριακός Γραμματισμός
Πληροφοριακός Γραμματισμός2019-04-09T10:57:20+00:00

Η Υπηρεσία Πληροφοριακού Γραμματισμού της Βιβλιοθήκης στοχεύει στην εκπαίδευση των χρηστών της Βιβλιοθήκης στη σωστή χρήση της πληροφορίας ώστε να προσδιορίζουν με αποτελεσματικότητα και σαφήνεια τις πληροφοριακές τους ανάγκες, να εντοπίζουν τις κατάλληλες πηγές πληροφόρησης, να αποτιμούν την αξία της πληροφορίας και να τη χρησιμοποιούν αποτελεσματικά, νόμιμα και ηθικά.

Η Υπηρεσία Πληροφοριακού Γραμματισμού της Βιβλιοθήκης έχει αναπτύξει το εξειδικευμένο online πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού ”Ωρίων”  παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό, όχι μόνο στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και σε κάθε χρήστη του Διαδικτύου.  Παράλληλα, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια που απευθύνονται στην κοινότητα του Ιδρύματος. Πραγματοποιούνται τόσο σεμινάρια εισαγωγικού τύπου, που απευθύνονται σε φοιτητές των πρώτων εξαμήνων, όσο και εξειδικευμένα σεμινάρια «Πληροφοριακού Γραμματισμού» που απευθύνονται σε τελειόφοιτους.