Συμμετοχή σε Προγράμματα

/Συμμετοχή σε Προγράμματα
Συμμετοχή σε Προγράμματα2019-04-09T19:24:23+00:00

Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Το έργο «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης»  χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση” για το χρονικό διάστημα Ιούλιος 2007 – 2013. Υλοποιήθηκαν τρια υποέργα:

Υποέργο 1:  Αναβάθμιση Υπηρεσίας Ιδρυματικού Καταθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Υποέργο 2: Υπηρεσίες αιχμής διαχείρισης, πρόσβασης και ταυτοποίησης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ATEIΘ.

Υποέργο 3: Ψηφιακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας της Βιβλιοθήκης προς την Ακαδημαϊκή Κοινότητα.

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης: ένα μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών της για πληροφόρηση
ΙΙΙ ΚΠΣ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II)

Το έργο «Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης: ένα μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών της για πληροφόρηση»χρηματοδοτήθηκε από τα κονδύλια του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, για το χρονικό διάστημα Ιούλιος 2000 – Σεπτέμβριος 2008. Υλοποιήθηκαν δύο ενέργειες, η πρώτη με δαπάνη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) 2.245.071€ και η δεύτερη με δαπάνη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ύψους 126.200 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 2.371.271 ευρώ.

Εκσυγχρονισμός της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
ΙΙ ΚΠΣ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. I)

Το έργο “Εκσυγχρονισμός της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης” χρηματοδοτήθηκε από το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, για το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 1996 – Ιούνιος 2000. Υλοποιήθηκαν τρεις επιμέρους ενέργειες. Η πρώτη ενέργεια χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) (583.950.034 δρχ.), ενώ οι άλλες δύο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με κονδύλια ύψους 154.376.746 δρχ. και 99.265.025 δρχ., αντίστοιχα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 837.591.805 δρχ. (περίπου 2.458.083 €).