Τμήματα Βιβλιοθήκης

/Τμήματα Βιβλιοθήκης
Τμήματα Βιβλιοθήκης2019-04-09T11:07:58+00:00

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για:

 • τη διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση της Διεύθυνσης της Βιβλιοθήκης
 • την υποστήριξη των εκδόσεων της Βιβλιοθήκης
 • την προβολή και διάχυση του έργου της Βιβλιοθήκης
 • την ανάπτυξη και υποστήριξη συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • την εποπτεία των κτηρίων και των υποδομών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και των Σπουδαστηρίων.

Τμήμα Συλλογών

Το Τμήμα Συλλογών είναι υπεύθυνο για:

 • την επιλογή, παραγγελία και πρόσκτηση νέου υλικού
 • την απόσυρση υλικού σύμφωνα με τον κανονισμό και τις πολιτικές της Βιβλιοθήκης
 • τη διατήρηση, συντήρηση και αποκατάσταση υλικού
 • την παραγγελία και διακίνηση διδακτικών συγγραμμάτων μέσω της υπηρεσίας “Εύδοξος”
 • τη βιβλιοθηκονομική και φυσική επεξεργασία του υλικού της Βιβλιοθήκης με βάση διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα (AACR2, Library of Congress Subject Headings, Διεθνές Δεκαδικό σύστημα DEWEY).

Τμήμα Πληροφόρησης

Το Τμήμα Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης είναι αρμόδιο για:

 • το δανεισμό υλικού
 • τον εντοπισμό υλικού από άλλες Βιβλιοθήκες (διαδανεισμός)
 • την εκπαίδευση των χρηστών στις υπηρεσίες και τα εργαλεία της Βιβλιοθήκης
 • την σύνταξη Βιβλιογραφιών / αρθρογραφιών.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Πηγών & Διαδικτυακού Τόπου

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Πηγών & Διαδικτυακού Τόπου είναι υπεύθυνο για:

 • την εύρυθμη λειτουργία, συντήρηση, επιδιόρθωση, και αναβάθμιση των υπολογιστικών συστημάτων της Βιβλιοθήκης
 • τη διαχείριση και ενημέρωση του ιστοτόπου της Βιβλιοθήκης
 • τη διαχείριση και εύρυθμη λειτουργία των ηλεκτρονικών πηγών της Βιβλιοθήκης
 • την υποστήριξη της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης (Moodle)
 • την υποστήριξη του Ιδρυματικού Καταθετηρίου “Εύρηκα”.