Κατάθεση πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας στη βιβλιοθήκη

//Κατάθεση πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας στη βιβλιοθήκη

Σας ενημερώνουμε ότι για τη κατάθεση της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας των φοιτητών των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε ηλεκτρονική μορφή (CD) απαιτείται και η συμπλήρωση της ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ “ΕΥΡΗΚΑ”.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι ότι οι φοιτητές συμπληρώνουν τη Δήλωση αυτή με τα προσωπικά τους στοιχεία και μαζί με το cd τα στέλνουν ταχυδρομικά στην εξής διεύθυνση:
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη
Κεντρική Βιβλιοθήκη
Τ.Θ.141, 57400 Σίνδος Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, Ο ΒΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΥΚΛΩΣΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ.

Η συνάδελφος βιβλιοθηκονόμος που είναι υπεύθυνη του Ιδρυματικού Αποθετηρίου ΕΥΡΗΚΑ είναι η κυρία Χαραλαμπίδου με την οποία μπορούν οι φοιτητές να επικοινωνούν στο e-mail gxara@admin.teithe.gr και στο τηλέφωνο 2310 013-699.

2021-04-05T11:52:40+00:00