ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΔΙ.ΠΑ.Ε ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22

//ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΔΙ.ΠΑ.Ε ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 119847/ΓΔ6, ΦΕΚ 4406/Β/24-9-2021 για τη Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και τα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού, οι Βιβλιοθήκες όλων των πανεπιστημιουπόλεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ως χώρος συνάθροισης ατόμων, λειτουργούν με περιορισμένο εύρος υπηρεσιών και τροποποιημένους κανόνες εξυπηρέτησης του κοινού με στόχο την ασφαλή επαναλειτουργία των Βιβλιοθηκών. Συγκεκριμένα, εξυπηρετείται η μελέτη στα αναγνωστήρια και στις νησίδες Η/Υ με μειωμένο αριθμό φοιτητών, η κυκλοφορία υλικού (δανεισμός και επιστροφές) και άλλες υπηρεσίες με τις απαραίτητες τροποποιήσεις για την προστασία της δημόσιας και ατομικής υγείας. Δεν επιτρέπεται η χρήση βιβλιοστασίων, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και η συνάθροιση πολλών ατόμων στους χώρους των αναγνωστηρίων.
Στην πρώτη αυτή μεταβατική φάση επαναλειτουργίας των Βιβλιοθηκών του ΔΙΠΑΕ, τα μέτρα θα αξιολογούνται σε εβδομαδιαία βάση και ενδέχεται να υπάρχουν τροποποιήσεις (π.χ. στο ωράριο, στον αριθμό των θέσεων, κλπ), οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα ανακοινώνονται εγκαίρως.
Αναγνωστήρια
• Για τη μελέτη στους χώρους των Βιβλιοθηκών έχουν διαμορφωθεί ειδικά αναγνωστήρια όπου οι θέσεις απέχουν τουλάχιστον 1.5 μέτρο μεταξύ τους.
• Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η μετακίνηση καθισμάτων στους εσωτερικούς χώρους.
• Η αναζήτηση του καταλόγου της κάθε Βιβλιοθήκης μπορεί να γίνεται από συγκεκριμένους υπολογιστές, αλλά ανά ένα άτομο και όχι ομαδικά.
• Στην είσοδο των Βιβλιοθηκών διατίθεται αντισηπτικό διάλυμα για τους χρήστες.
• Οι χρήστες θα πρέπει να διαθέτουν ακαδημαϊκή ταυτότητα ή κάρτα βιβλιοθήκης και να φορούν προστατευτική μάσκα καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο.
Οι χρήστες των αναγνωστηρίων για να εισέλθουν στους χώρους της Βιβλιοθήκης θα πρέπει να βεβαιώνουν στο αρμόδιο προσωπικό με τα κατάλληλα πιστοποιητικά και έγγραφα ταυτοπροσωπίας ότι:
1. έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή
2. έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή
3. έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή
4. έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).

• Δανεισμός βιβλίων σε χρήστες
Για το δανεισμό των βιβλίων, οι χρήστες που έχουν ενεργοποιημένη την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα ή δανειστική κάρτα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση, θα πρέπει να στείλουν πρώτα μήνυμα με όλα τα ατομικά τους στοιχεία στη Βιβλιοθήκη της δικής τους πανεπιστημιούπολης (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Τμήμα, ταχ. διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο και το barcode της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας φοιτητή) καθώς και τα στοιχεία των βιβλίων που επιθυμούν να δανειστούν (τίτλος, συγγραφέας, έτος έκδοσης, ISBN). Θα πρέπει να έχουν κάνει από νωρίτερα την αναζήτηση των βιβλίων που επιθυμούν, μέσω του καταλόγου της Βιβλιοθήκης τους, για να ελέγξουν τη διαθεσιμότητά τους. Ακολούθως θα ειδοποιηθούν από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης σχετικά με τον τρόπο παραλαβής των βιβλίων από τη Βιβλιοθήκη τους.
Κατάλογος βιβλίων Βιβλιοθήκης Σίνδου: https://opac.seab.gr/search~S18*gre
Κατάλογος βιβλίων Βιβλιοθήκης ΠΑΚΕΔΠΣ_Θέρμη: https://opac.seab.gr/search~S5
Κατάλογος βιβλίων Βιβλιοθήκης Σερρών: https://opac.seab.gr/search~S26*gre
Κατάλογος βιβλίων Βιβλιοθήκης Καβάλας: https://opac.seab.gr/search~S20*gre

• Δανεισμός βιβλίων σε νέους χρήστες – Εγγραφή νέων μελών
Για το δανεισμό βιβλίων, τα νέα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, θα πρέπει να στείλουν πρώτα μήνυμα με όλα τα ατομικά τους στοιχεία στη Βιβλιοθήκη της δικής τους πανεπιστημιούπολης (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Τμήμα, ταχ. διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο και το barcode της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας φοιτητή) για να γίνει η εγγραφή τους, καθώς και τα στοιχεία των βιβλίων που επιθυμούν να δανειστούν (τίτλος, συγγραφέας, έτος έκδοσης, ISBN). Θα πρέπει να έχουν κάνει από νωρίτερα την αναζήτηση των βιβλίων που επιθυμούν, μέσω του καταλόγου της Βιβλιοθήκης τους, για να ελέγξουν τη διαθεσιμότητά τους. Ακολούθως θα ειδοποιηθούν από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης σχετικά με τον τρόπο παραλαβής των βιβλίων από τη Βιβλιοθήκη τους.
Κατάλογος βιβλίων Βιβλιοθήκης Σίνδου: https://opac.seab.gr/search~S18*gre
Κατάλογος βιβλίων Βιβλιοθήκης ΠΑΚΕΔΠΣ_Θέρμη: https://opac.seab.gr/search~S5
Κατάλογος βιβλίων Βιβλιοθήκης Σερρών: https://opac.seab.gr/search~S26*gre
Κατάλογος βιβλίων Βιβλιοθήκης Καβάλας: https://opac.seab.gr/search~S20*gre

• Επιστροφές βιβλίων
Για επιστροφές βιβλίων οι φοιτητές μπορούν να προσέρχονται στη Βιβλιοθήκη τους σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας της, χωρίς ραντεβού. Ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένουν, τηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις και τους κανόνες προστασίας. Επισημαίνεται ότι δεν έχουν χρεωθεί πρόστιμα κατά την περίοδο, που οι Βιβλιοθήκες βρίσκονταν σε αναστολή λειτουργίας για το κοινό.
• Επιστροφές συγγραμμάτων “Ευδόξου”
Οι φοιτήτριες/ές που οφείλουν να επιστρέψουν συγγράμματα του «Ευδόξου», τα οποία έλαβαν εκ παραδρομής, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνούν με τη Βιβλιοθήκη της δικής τους πανεπιστημιούπολης, προκειμένου να λάβουν ενημέρωση για τον τρόπο και την ώρα της παράδοσης των βιβλίων.
• Βεβαιώσεις
Οι βεβαιώσεις για τη λήψη πτυχίου ή για διαγραφή δίνονται υπηρεσιακά. Συνεπώς, δεν χρειάζεται οι φοιτητές να προσέρχονται στη Βιβλιοθήκη, αλλά μπορούν να επικοινωνούν είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά γι’ αυτό το θέμα καθώς εφόσον έχουν αιτηθεί χορήγηση πτυχίου, η Βιβλιοθήκη και η Γραμματεία του Τμήματός τους θα ακολουθήσουν τις εσωτερικές διαδικασίες.
• Διαδανεισμός
Γίνονται δεκτές οι αιτήσεις διαδανεισμού, αλλά για την παραλαβή του υλικού και τον ακριβή χρόνο θα πρέπει να προηγηθεί ενημέρωση από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης σας.
• Εκπαίδευση χρηστών/Γνωριμία με τις Βιβλιοθήκες
Κατά την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου, οι Βιβλιοθήκες συμμετέχουν στις ψηφιακές εκδηλώσεις υποδοχής πρωτοετών φοιτητών, στις οποίες παρουσιάζεται σύντομα και περιεκτικά ο τρόπος λειτουργίας τους. Παράλληλα, το προσωπικό των Βιβλιοθηκών συμμετέχει στις ενημερώσεις πρωτοετών φοιτητών που διοργανώνουν τα Τμήματα και προσφέρουν διαδικτυακά σεμινάρια Πληροφοριακού Γραμματισμού, σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες καθηγητές, για την καλύτερη ενημέρωση των φοιτητών στη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης.

• Χρήση ηλεκτρονικών πηγών
Η απομακρυσμένη πρόσβαση VPN στη χρήση ηλεκτρονικών πηγών γίνεται με τη χρήση των κωδικών του ιδρυματικού λογαριασμού των χρηστών, όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα των Κέντρων Διαχείρισης Δικτύου κάθε πανεπιστημιούπολης.

• Στοιχεία επικοινωνίας
Βιβλιοθήκη Σίνδου
Ιστοσελίδα: https://www.lib.teithe.gr/
E-mail: tsoukaf@ihu.gr, library@the.ihu.gr, Τηλ. 2310 013 695, 693, 699, 123
Βιβλιοθήκη ΠΑΚΕΔΠΣ Θέρμη:
Ιστοσελίδα: https://lib.ihu.edu.gr/
E-mail: library@ihu.edu.gr Τηλ. 2310 807 560, 561, 566
Βιβλιοθήκη Σερρών
Ιστοσελίδα: http://lib.teicm.gr/
E-mail: lib@cm.ihu.gr Τηλ. 23210 49265 και 23210 49269
Βιβλιοθήκη Καβάλας
Ιστοσελίδα: http://www.teikav.edu.gr/portal/index.php/el/home/emattech/library
E-mail: library@emt.ihu.gr , sdalakou@teiemt.gr, Τηλ. 2510 462289

2021-10-18T10:58:27+00:00