Η σελίδα της Βιβλιοθήκης για λόγους ασφαλείας δε λειτουργεί προσωρινά.

Έχετε πρόσβαση κανονικά στις παρακάτω υπηρεσίες των οποίων οι σύνδεσμοι είναι λειτουργικοί:

Κατάλογος Βιβλιοθήκης / Library Catalog http://opac.seab.gr/search~S18*gre

Καλλιστώ( Υπηρεσία Πληροφοριακού Γραμματισμού)  http://callisto.lib.teithe.gr/

HEAL-Link (Ηλεκτρονικά Περιοδικά / Electronic Journals) http://www.heal-link.gr/

Εύρηκα (Ιδρυματικό Καταθετήριο) http://eureka.teithe.gr/jspui

Moodle https://moodle.teithe.gr

Web of Science https://apps.webofknowledge.com

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310013695, 2310013473

Emai:l library@admin.teithe.gr