Ιδρυματικό Καταθετήριο “Εύρηκα”

/Ιδρυματικό Καταθετήριο “Εύρηκα”
Ιδρυματικό Καταθετήριο “Εύρηκα”2020-09-01T09:27:39+00:00

Το Ιδρυματικό Καταθετήριο του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Εύρηκα! περιλαμβάνει την πνευματική παραγωγή του Iδρύματος, επιστημονική, ακαδημαϊκή, πολιτιστική, ιστορική και διοικητική, καθώς και λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με το Ίδρυμα. Μέσω του Εύρηκα δίνεται πρόσβαση στο πλήρες κείμενο πτυχιακών εργασιών, διοικητικών εγγράφων, εκδόσεων του Ιδρύματος, κ.ά.

Το Εύρηκα! είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που απευθύνεται σε ολόκληρη την κοινότητα του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. (καθηγητές, φοιτητές, διοικητικό προσωπικό), έχοντας ως απώτερο σκοπό την παροχή εξελιγμένων υπηρεσιών πληροφόρησης, έρευνας, εκπαίδευσης και πολιτισμού σε κάθε χρήστη.

Το Εύρηκα! δημιουργήθηκε με σκοπό να συμβάλει στην υποστήριξη της ψηφιακής επιστήμης (e-science) και της ανοικτής πρόσβασης, την προστασία και ανταλλαγή του επιστημονικού περιεχομένου, αλλά και τη διάσωση και ενίσχυση της πολιτιστικής παραγωγής του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

Το Εύρηκα! εν συντομία

Η συλλογή μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Δημοσιεύσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΑΤΕΙ-Θ
 • Το πλήρες κείμενο των πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών των φοιτητών όλων των τμημάτων
 • Επιστημονικά αποτελέσματα των προγραμμάτων της Επιτροπής Ερευνών του ΑΤΕΙ – Θ
 • Συνέδρια που διοργανώθηκαν από τμήματα/φορείς και τα πρακτικά τους
 • Εκδόσεις του ΑΤΕΙ-Θ
 • Οπτικοακουστικό υλικό: φωτογραφίες και βίντεο εκδηλώσεων που έχουν διεξαχθεί υπό την αιγίδα του ΑΤΕΙ-Θ, φωτογραφίες του εκπαιδευτικού προσωπικού, αναμνηστικές φωτογραφίες του ιδρύματος και / ή του προσωπικού του κλπ.
 • Επίσημες εκδηλώσεις που έχουν διεξαχθεί  υπό την αιγίδα του ΑΤΕΙ-Θ
 • Δημοσιεύσεις και αρχεία αποφοίτων του ιδρύματος
 • Αρχεία κάθε είδους φοιτητικών οργανώσεων
 • Οδηγούς σπουδών όλων των τμημάτων
 • Αρχιτεκτονικά, μηχανολογικά κλπ. Σχέδια του ΑΤΕΙ-Θ
 • Άλλες ανακοινώσεις και έρευνες
 • Απλή και σύνθετη αναζήτηση στο Εύρηκα!
 • Προσωποποιημένες υπηρεσίες (επιπλέον δικαιώματα στις συλλογές, newsletters κ.ά.)
 • Πλοήγηση ανά συγγραφέα, τίτλο, θέμα και ημερομηνία
 • Ανταλλαγή και προβολή του επιστημονικού περιεχομένου

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της παρουσίασης της Πτυχιακής/Διπλωματικής Εργασίας και γνωρίζουν το βαθμό τους, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν το έντυπο: ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΗΚΑ, το οποίο μαζί με ένα CD με το αρχείο της εργασίας (σε μορφή pdf), θα το καταθέσουν στην Κεντρική Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης ή μπορούν να το στείλουν ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση:

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη
Κεντρική Βιβλιοθήκη , Τ.Θ. 141, 57400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που σε μια Πτυχιακή Εργασία οι συγγραφείς είναι δυο ή και περισσότεροι φοιτητές, τότε το έντυπο “Δήλωση Παραχώρησης προς Χρήση” συμπληρώνεται ΜΟΝΟ μια φορά με τα ονόματα όλων των φοιτητών και υποβάλλεται ΜΟΝΟ ένα CD στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς.