Ιδρυματικό Καταθετήριο “Εύρηκα”

/Ιδρυματικό Καταθετήριο “Εύρηκα”
Ιδρυματικό Καταθετήριο “Εύρηκα”2019-04-09T11:18:38+00:00

Το Ιδρυματικό Καταθετήριο του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Εύρηκα! περιλαμβάνει την πνευματική παραγωγή του Iδρύματος, επιστημονική, ακαδημαϊκή, πολιτιστική, ιστορική και διοικητική, καθώς και λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με το Ίδρυμα. Μέσω του Εύρηκα δίνεται πρόσβαση στο πλήρες κείμενο πτυχιακών εργασιών, διοικητικών εγγράφων, εκδόσεων του Ιδρύματος, κ.ά.

Το Εύρηκα! είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που απευθύνεται σε ολόκληρη την κοινότητα του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. (καθηγητές, φοιτητές, διοικητικό προσωπικό), έχοντας ως απώτερο σκοπό την παροχή εξελιγμένων υπηρεσιών πληροφόρησης, έρευνας, εκπαίδευσης και πολιτισμού σε κάθε χρήστη.

Το Εύρηκα! δημιουργήθηκε με σκοπό να συμβάλει στην υποστήριξη της ψηφιακής επιστήμης (e-science) και της ανοικτής πρόσβασης, την προστασία και ανταλλαγή του επιστημονικού περιεχομένου, αλλά και τη διάσωση και ενίσχυση της πολιτιστικής παραγωγής του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

Το Εύρηκα! εν συντομία

Η συλλογή μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Δημοσιεύσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΑΤΕΙ-Θ
 • Το πλήρες κείμενο των πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών των φοιτητών όλων των τμημάτων
 • Επιστημονικά αποτελέσματα των προγραμμάτων της Επιτροπής Ερευνών του ΑΤΕΙ – Θ
 • Συνέδρια που διοργανώθηκαν από τμήματα/φορείς και τα πρακτικά τους
 • Εκδόσεις του ΑΤΕΙ-Θ
 • Οπτικοακουστικό υλικό: φωτογραφίες και βίντεο εκδηλώσεων που έχουν διεξαχθεί υπό την αιγίδα του ΑΤΕΙ-Θ, φωτογραφίες του εκπαιδευτικού προσωπικού, αναμνηστικές φωτογραφίες του ιδρύματος και / ή του προσωπικού του κλπ.
 • Επίσημες εκδηλώσεις που έχουν διεξαχθεί  υπό την αιγίδα του ΑΤΕΙ-Θ
 • Δημοσιεύσεις και αρχεία αποφοίτων του ιδρύματος
 • Αρχεία κάθε είδους φοιτητικών οργανώσεων
 • Οδηγούς σπουδών όλων των τμημάτων
 • Αρχιτεκτονικά, μηχανολογικά κλπ. Σχέδια του ΑΤΕΙ-Θ
 • Άλλες ανακοινώσεις και έρευνες
 • Απλή και σύνθετη αναζήτηση στο Εύρηκα!
 • Προσωποποιημένες υπηρεσίες (επιπλέον δικαιώματα στις συλλογές, newsletters κ.ά.)
 • Πλοήγηση ανά συγγραφέα, τίτλο, θέμα και ημερομηνία
 • Ανταλλαγή και προβολή του επιστημονικού περιεχομένου